Strona używa plików cookies. Podczas korzystania z serwisu te pliki są zapisywane w pamięci przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
I. WARUNKI OGÓLNE
Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za posrednictwem Internetu.
Włascicielem sklepu internetowego www.grawerka.eu jest firma:
Grawerka Marcin Figaszewski Ul. Hangarowa 3 60-409 Poznań NIP 7811687431 Regon 301136821
Adres do korespondencji: Grawerka Marcin Figaszewski Ul. Hangarowa 3 60-409 Poznań
Tel. 606230153 Mail: marcin.figaszewski@wp.pl
1 Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, są one automatycznie potwierdzane przez sklep.
2 Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w złotych polskich.
3 Klient obowiązany jest do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe podane na stronie.
4 Termin realizacji dostawy od 2 do 5 dni roboczych.
5 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na kazdym etapie jego realizacji.
6 Warunkiem dokonywania zamówień w jest wypełnienie formularza zamówień oraz akceptacja regulaminu sklepu.
7 Do zakupów w sklepie internetowym www.grawerka.eu upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
8 Firma Grawerka Marcin Figaszewski zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
9 Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
11 Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru.
II FORMY PŁATNOŚCI
Przedpłata na konto bankowe - ING Bank Śląski 89105015201000009068534172
Pobraniowa płatność przy odbiorze przesyłki
Płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym
III KOSZTY WYSYŁKI
Paczka kurier DPD - 15zł brutto
Paczka pobraniowa kurier DPD - 20zł brutto
IV REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
V GWARANCJA
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora
VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
Zwrot płatności nastapi w ciagu 14 dni. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ja.............................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy............................................
Data zawarcia umowy.....................................
Data odstapienia od umowy...........................
Firma lub Imie i Nazwisko...............................
Adres.............................................................
Podpis...........................................................

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1 o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2.w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

YTEzYz