Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego:
 
1. Właścicielem Sklepu internetowego www.grawerka.eu jest:
    Grawerka Marcin Figaszewski
    60-409 Poznań, ul. Hangarowa 3
    NIP 781-168-74-31
    Tel. 606-230-153 
 
2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.grawerka.eu odbywa się według niniejszego regulaminu.
 
3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.grawerka.eu oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 
4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 
5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
 
6. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.
 
7. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
· Pobranie - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.
(W przypadku paczek pobraniowych miejscem spełnienia świadczenia jest adres odbioru towaru od sprzedającego-przekazanie towaru kurierowi.)
· Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia.
(W przypadku paczek zwykłych miejscem spełnienia świadczenia jest adres odbioru towaru od sprzedającego-przekazanie towaru kurierowi.)
· Gotówka – odbiór osobisty.
 
8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.
Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 
9. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu dziesięciu dni roboczych. Wyjątkiem są  artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji lub gdy sprzedawca poinformuje o innym czasie realizacji zamówienia.
Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
Paczki wysyłane będą firmą kurierską "DHL "i "Siódemka". Jeśli klient ma podpisaną umowę z firmą kurierską DHL, Siódemka- istnieje możliwość wysyłki paczki z opcja „koszty przesyłki pokrywa ODBIORCA”.
 
10. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres marcin.figaszewski@wp.pl Reklamacja będzie przez Sklep internetowy www.grawerka.eu niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 
11. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres firmy Grawerka Marcin Figaszewski. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Grawerka Marcin Figaszewski  zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi podlega również najtańszy koszt wysyłki dostępnej na stronie dla danego/danych produktu, www.grawerka.eu nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 
12. Sklep internetowy www.grawerka.eu może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomosci po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 
13. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 

14. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Poznaniu. Obowiązującym jest prawo polskie.

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe